Gyermek – és ifjúságvédelem

A hatályos jogszabályok szerint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok az osztálytanítók és osztályfőnökök hatáskörébe tartoznak. Ezen kívül a sajátos nevelési igényű (SNI-s), beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő (BTMN-es) és a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH-s) tanulóink ügyeivel PÁPIS CSILLA kolléganő foglalkozik.

Pápis Csilla tanárnő fogadóórája:

péntek: 12:00-12:45 óra

Védőnő:

Kocsispéterné Szemes Ágnes

fogadóóra: minden héten hétfőn 13.00-15.00 óra

Ebben az időpontban elérhető az iskola telefonján is (06/62/442-440).

Iskolaorvos:

 

Dr.Tichy Mária