Tisztelt Szülők!

Kérjük, hogy a délutáni foglalkozások alóli felmentés kérelmeiket és a heti 2 testnevelés óra alóli felmentési űrlapot a titkárságra legyenek szívesek leadni.

A kérelemhez az űrlapokat a titkárságon vehetik át vagy innen letölthető:

Délutáni foglalkozások alóli felmentés kérelem

Heti 2 testnevelés óra alóli felmentési kérelem