ALSÓVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

 

Iskolának

" a fiatal palántát szeretni, gondozni kell, mert különben nem fog az égbe nőni."

Juhász Gyula

 

 

Az Iskola bemutatása

Iskolánk helyén 1799-ben építették az elsõ alsóvárosi iskolát. Neves tanítója Kazali Imre után "Kazali" iskola néven ismerte Szeged népe. A mai épületet az Alsóvárosi Népiskolát 1883-ban építették, melyet 1977-1983 között újítottak fel. A tágas folyosók, zsibongók, a jól felszerelt tantermek, az esztétikus, ebédlõ jó feltételeket biztosítanak az itt folyó munkához.

Az elmúlt évek fejlesztései

Számítástechnikai szakterem kialakítása 24 számítógéppel, internetkapcsolattal. A szaktantermek bútorzatának, tábláinak, szemléltetõ eszközeinek folyamatos, lehetõség szerinti cseréje, korszerûsítése. Az osztálytermek, szaktermek felszerelése TV-vel, videóval...

Az országos tornaterem-építési programra sikeresen pályáztunk, és így intézményünk 1992-ben új tornateremmel gazdagodott.

A Kazali-díj

A díjat a Szegedi-Alsóvárosért Közhasznú Egyesület kezdeményezésünkre alapította 2002-ben és azok a ballagó 8. osztályos tanulók kapják meg, akik elsõ osztályos koruktól iskolánk tanulói, és mind a nyolc évben kitûnõ tanulmányi eredményt értek el. A díj emlékplakettbõl, oklevélbõl és pénzjutalomból áll.

Tanáraink

Iskolánk a SZTE fõiskolai karnak külsõ gyakorló helye, ezért több kollégánk dolgozik szakvezetõ tanárként is. Kollégáink között van tankönyvszerzõ, szaktanácsadó, illetve drogprevenciós és mentálhigiéniás szakember is.

 

Iskolánk sajátosságai:

 • Hagyományos szótagoló írás-olvasás tanítása.

 • 1-3. évfolyamon emelt óraszámú magyar nyelv és irodalom, matematika oktatása.

 • 1-8. évfolyamon heti három testnevelés óra.

 • 2-3. évfolyamon úszásoktatás választás szerint.

 • 4. évfolyamtól angol vagy német nyelvoktatás, választás szerint.

 • 4. évfolyamtól informatikaoktatás.

 • 5. évfolyamtól emelt szintû angol vagy német nyelvoktatás.

 • 8. évfolyamon felvételi elõkészítõ foglalkozás magyar nyelv, magyar irodalom és matematika tantárgyakból.

 • Nyelvi, matematika, rajz, környezetvédelmi, beszédmûvelõ, közösségfejlesztõ szakkörök, énekkar.

 • Egyéni foglalkozások a tehetség kibontakoztatására, a lemaradók felzárkóztatására.

 • Diáksport Egyesület (DSE) foglalkozásai: népijáték-néptánc, labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, önvédelem.

 • Tömegsport foglalkozások, mindennapos testnevelés lehetõsége.

 • Négy mûvészeti alapiskolával való együttmûködés, iskolánkba kihelyezett foglalkozások lehetõsége: zenei elõképzés, hangszeres képzés, képzõmûvészet, rajz, grafika, társastánc, színjátszó kör.

 • Az iskolai diákönkormányzat rendezvényei a szabadidõ hasznos eltöltésére (pl.: Mikulás buli, karácsonyi vásár, adventi koszorúkészítés, farsang, gyermeknap, papírgyûjtés, szelektív hulladékgyûjtés, tisztasági verseny).

 • Osztály és iskolai kirándulások.

 • Az iskolai alapítvány hagyományos rendezvényei: Karácsonyi koncert, Szülõi bál, Családi nap

Elérhetõségünk:  Szeged, Dobó utca 42.

Tel.: 62/442-440

Iskolánkban a számítógépes oktatása tovább bõvült. A számítástechnika termünk jól felszerelt számítógéppekel rendelkezik, és minden tanuló saját gépen dolgozhat. Az ING Bank jóvoltából a tanterem 20 géppel bõvült. A diákok az órákon PIII-as és PIV-es gépeken dolgozhatnak. Néhány kép a tanteremrõl :

 

Az országos tornaterem-építési programra sikeresen pályáztunk, és így intézményünk 1992-ben új tornateremmel gazdagodott.

 

Iskolánk tágas udvarral rendelkezik, melyben a gyerekek jó idõ esetén az udvaron tölthetik a szüneteket. Az alsó tagozatos gyerekek kint az udvaron tudnak játszani. Ha az idõ engedi a diákjaink testnevelés órán is igénybe tudják venni az udvart. Az udvaron található úszómedence rekonstrukciója tervbe van véve . Néhány kép az udvarról:

 

Rossz idõ esetén a diákok iskolánk folyosóin valamint a zsibongókban töltik a szüneteket.Néhány kép a zsibongóról:

Iskolánk tágas és kényelmes ebédlõvel rendellkezik.