• A nyár során megvalósult az iskola udvarának és sportudvarának aszfaltozása a pályázat tartalmának megfelelő módon és összegben. (7150678.- Ft)
 • A pályázatban a szülői közösség 8 tanteremben (11, 12, 13, 14, 27, 30, 31, 37) vállalta saját költségén és munkájával az ablakok, beépített szekrények, radiátorok festését. 261 munkaórával 140157.- Ft értékben, 150232.- Ft anyagköltséggel, összesen 290389.-Ft felajánlással.
 • További 3 tanteremben (10/b, 29, 34) is megtörtént a pályázaton kívül a felújítás, további 98 munkaórában, 52560.-Ft értékben, további 56337.-Ft anyagköltséggel. Összesen a 3 terem költsége: 108897.-Ft.
 • A termek felújításban, a társadalmi munkában összesen 176 szülő, tanuló és pedagógus vett részt.
 • Az egységes aszfaltra az iskolai költségvetés támogatásával (intézményi saját erő: 187.e.Ft) a szülők, pedagógusok és a gyerekek közös munkájával került felfestésre: 100 m-es futópálya, röplabda pálya, kislabda hajító mérőskála, kosárlabda pálya, sántaiskolák.
 • Értéke: anyag: 29580.-Ft, munka (75 fő, 4 óra) 161100.-Ft.
 • Összes költség: 190680.-Ft. (A tervezett költséget 3680.-Ft társadalmi munkával haladta meg.)
 • A festésben  75 fő szülő, pedagógus, tanuló vett részt.
 • A sportpálya kerítésének iskola felőli oldala újra lett festve, amelyen a rajzszakkör tagjai folytatták a gyerekrajzok felfestését. A felajánlás összege: festék 9600.-, a  társadalmi munka 11277.- Ft, összesen: 20877.- Ft. A résztvevők száma: 10 gyerek, 1 pedagógus, 2 technikai alkalmazott.
 • A Váradi utcai nagykapu melletti kert rendezése, virágosítása megtörtént. A társadalmi munka értéke: (15 fő, 2 óra) 16110.-Ft.
 • A munkát végezte: 6 gyerek, 6 szülő, 3 pedagógus.
 • A szeptember 3.-i nagytakarításban az iskola belső területén 20 szülő, pedagógus vett részt. A társadalmi munka értéke: (20 fő, 1 óra) 10740.-Ft
 • A pályázathoz kapcsolódóan, az iskola területén túl egész alsóvárosra kiterjedően, megvalósult a „Szemétszüret”. Résztvevők: 354 gyerek, 18 pedagógus. Értéke: 199764.-Ft. A szemétgyűjtéshez a zsákokat és a szemét elszállítását a Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. díjmenetesen biztosította. Becsült értéke: 13100.-Ft
 • Összesen: 212864.-Ft
 • A pályázatban nem szerepelt, de a munkálatok során jött ötlet alapján, az udvari medencekerítésen belüli részen, sziklakert került kialakításra a szeptember 3.-i nagytakarító nap során, a szülői szervezet anyagi támogatásával. Az anyag (kő, virág, háncs) becsült értéke 15000.- Ft. A társadalmi munka értéke: (18 fő, 3 óra) 28998.-Ft. Összesen: 43998.-Ft. A munkálatokban 9 szülő, 3 pedagógus, 4 gyerek, 2 technikai alkalmazott vett részt.

Az összes bruttó költség: 8.045.555.-Ft

Pályázatban nyert: 5851.000.-Ft
Képviselői alapból: 800.000.-Ft
Alapítvány: 500.000.-Ft
Intézmény: 187 000.-Ft
7338.000.-Ft

Felajánlás:    707555.-Ft (anyag+társadalmi munka)
A pályázatban 7.571.000-Ft tervezett összértéket 474.555.- Ft értékkel haladtuk meg.
A felújítási munkálatokban (szept. 3. előtt) összesen: 176 fő vett részt.
A szeptember 3.-i nagytakarítási napon, az azt követő fogadáson, a Szemétszüret résztvevőin (372 fő) kívül, további 202 fő gyermek, szülő, Alkalmazott vett részt. (Értelem szerint átfedések vannak a résztvevőkben, ezért további összesítés valótlan adatot szülhet!)
A pályázat zárása szeptember 3-án 17 órától álló fogadás keretében történt, ahol a szülők, gyerekek, alkalmazottak felé az iskola igazgatója részletesen beszámolt az elvégzett munkálatokról, és egyben megköszönte a segítséget.
Az iskolaudvart használatra átadta Dr. Botka László Polgármester Úr.
Pohárköszöntőt mondott Virág András, a városrész képviselője.
Az átadó ünnepségre meghívtuk a helyi sajtó képviselőjét is, az újságban cikk jelent meg pályázat megvalósításáról.