A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

 

1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

2. A beiratkozásra meghatározott idő

3. Térítési díj, tandíj

4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje

A 2018/19-es tanévben a következő tanfelügyeletekre került sor iskolánkban:

     Intézményi tanfelügyelet megállapításait itt olvashatja. 

5. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

6. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

7. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

8. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

9. Az iskolai osztályok száma, az egyes osztályokban a tanulók létszáma

10. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

11. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

12. A szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza

13. Betöltött munkakörök alapján a pedagógusok, illetve nevelő és oktató munkát segítők iskolai végzettsége és szakképzettsége