Szegedi Alsóvárosi Általános Iskola  QR kód

 

„….. a fiatal palántát szeretni, gondozni kell, mert különben nem fog az égbe nőni.”   (Juhász Gyula)

Igazgató neve: Váradi Gáborné

Elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.     06-62/442-440 

Intézmény típusa: integráló általános iskola 1-8. évfolyam (évfolyamonként 2 osztály)

Iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása:

 • Iskolánkban olyan légkör megtartására törekszünk, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat.
 • Feladatunk tanulóink megalapozott, korszerű ismereteinek kialakítása, készségeinek fejlesztése, képességeinek kibontakoztatása.
 • Tantestületünk szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kíván nevelni a rájuk bízott gyermekekből.
 • Iskolánk folyamatosan részt kíván venni Alsóváros és Szeged város életében.

Intézményi prioritások:

 • emelt szintű nyelvoktatás angol nyelvből a felső tagozaton
 • angol, német nyelv szakkörként 1-4. évfolyamon
 • robotika szakkör 1. évfolyamon
 • tanulószoba, napköziotthonos ellátás
 • iskolai könyvtár működtetése saját szervezeti egységgel
 • tanórán kívüli tevékenységek: sport (testnevelés órák keretében megvalósított úszásoktatás), tehetséggondozás, felzárkóztatás, személyiségfejlesztés, élménypedagógia, tanórán kívüli ismeretszerzés határon innen és túl
 • környezet és egészségvédelem – 10 éve fenntarthatósági témahetet megvalósító iskola
 • preventív tevékenységek: bűnmegelőzés, balesetmegelőzés, drogprevenció, internetbiztonság, iskolai erőszak megelőzése, karitatív tevékenység

 

     
     

 

 

Komplex Alapprogram – Komplex Instrukciós program

 

A Komplex Instrukciós Program (KIP) olyan tanítási-tanulásszervezési eljárás, amely heterogén összetételű osztályokban is alkalmas arra, hogy minden gyerek önmagához képest, a neki megfelelő ütemben fejlődjön. Az osztályban végzett munka eredményeként lassítja, illetve megakadályozza a hátrányos helyzetű tanulók leszakadását, ugyanakkor serkenti a tehetségesebbek fejlődését. A módszer célja, hogy minden gyereknek legyen része sikerélményben az osztálymunka során, és eközben emelkedjen tudásszintje. A módszer komplexitása azt jelenti, hogy a tanulók személyiségének és kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges tevékenységeket együtt alkalmazzuk. Az alkalmazás során a nevelés és oktatás kognitív, morális és affektív komponenseit egyformán fontosnak tartjuk, vagyis a tudományos-intellektuális, társadalmi-állampolgári és a személyiségfejlesztésre irányuló célok közül egyiket sem helyezzük előbbre a másiknál. Munkánk célja olyan csoportmunkán alapuló módszer alkalmazása, amely a tanulókat életszerű és élményszerű személyes tapasztalatokhoz juttatja az iskolai munka során.

 

Örökös Ökoiskolaként fontosnak tartjuk a környezettudatos életmód oktatását tanulóinknak úgy, hogy közben saját, jó példával járjunk előttük.

 

Az Országos Iskolakert Alapozó programhoz való csatlakozással iskolakert kialakítására került sor.

A kertpedagógia célja a természet, és a táplálékot adó növények megismertetése, a kertészeti munkafolyamatok bemutatása és begyakoroltatása.

Célunk, hogy a természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Ezáltal a tanulók bekapcsolódnak a közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába.

 

Boldog Iskola - A program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az iskolás korosztály számára.

A diákok csoportosan és egyénileg ismerik meg a boldogság fő összetevőit. Mindeközben olyan gyakorlatok elvégzésére inspirálják őket, amelyek – a boldogságkutatók tapasztalatai alapján – hozzájárulnak a gyerekek boldogságszintjének növekedéséhez.

 

 

Portfóliónk

Bemutatkozás