Szegedi Tankerületi Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Alsóvárosi Általános Iskola

intézményvezető-helyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021.08.01-2026.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6725 Szeged, Dobó utca 42.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető munkájának támogatása, helyettesítése távollét esetén, kapcsolattartás, pályázatok, jogszabályok követése, helyettesítések szervezése, nyilvántartása belső ellenőrzésben, tanügyi feladatok ellátásában részvétel. A köznevelésben használatos online rendszerek működtetése. Részletes feladatkörét az intézményvezető határozza meg, feladatkörébe tartozó ügyekben önállóan jár el. Az irányadó jogszabályoknak megfelelő, valamint a munkaköri leírásban meghatározott intézményvezető helyettesi feladatok ellátása. Feladata az operatív irányítás azokon a területeken, amelyeket munkaköri leírás tartalmaz.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

Pályázati feltételek:


• Főiskola, egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 33/C. §-ában foglaltakat is figyelembe véve,
• egalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
• cselekvőképesség
• büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
• a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:


• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


• az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
• az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
• a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével),
• 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
• a pályázó szakmai önéletrajza,
• a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez)
• a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához
• Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.


A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Benedekné dr. Bertók Kinga nyújt, a 62/795-227-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:


• Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (6726 Szeged , Bal fasor 17-21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/062/HR/02066-1/20 , valamint a beosztás megnevezését: Szegedi Alsóvárosi Általános Iskola - intézményvezető-helyettes.


A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatást követően a tankerületi igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:


• intézmény honlapja


A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni a Szegedi Tankerületi Központ részére.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. április 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

 
2021. évi Önkormányzati Nyári Napközis Tábor a Szent-Györgyi Albert Agóra szervezésébenbTarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolab 6723 Szeged, Építő u. 9.
 
A tábor étkezési térítési díját kizárólag online ETELKA portálon keresztül (https://etelka.szeged.hu), bankkártyás fizetéssel lehet megfizetni.
 
Befizetési időszak: 2021. május 10-től május 30-ig.
 
Aki nem rendelkezik ETELKA portál fiókkal, annak a portálon történő regisztrációt megelőzően az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre a következő adatokat kell megküldenie: a regisztrálandó e-mail címet, az azonosításhoz pedig a táborozó nevét, születési dátumát, anyja, nevét, iskola nevét. A megadott e-mail cím rendszerbe történő rögzítését követően a megadott e-mail címre érkezik egy tájékoztató e-mail a regisztráció menetéről. A regisztrációhoz felhasznált adatok kezelése az adatvédelmi szabályoknak megfelelően történik. Kérdés esetén hívható telefonszám: 62/561-960.
Pótbefizetésre nincs lehetőség. A jelentkezés a térítési díj befizetése után válik véglegessé. Amennyiben 2021. május 10-től május 30-ig nem történik meg a befizetés, a tanuló törlésre kerül, helyére új táborozó kerül felvételre.
 
Abban az esetben, ha a májusi befizetéseket követően még maradnak szabad helyek, akkor erről az Agóra június 4-ig értesítést küld valamennyi általános iskolának. A szabad helyek feltöltése június 8-ig megtörténik az iskolákban!
 
A jelentkezést lemondani, vagy módosítani 2021. június 21- augusztus 06-ig az Agórában lehet.
 
A tábor megkezdését (2021. június 28-át) követően is minden változtatási szándékot kérjük az Agórában szíveskedjenek megtenni Szkokkné Varga Hajnalka kolléganőnél. Telefonszáma: +36/70-905-53-381
 
Előre lemondani csak egész turnust lehet, illetve akut betegség esetén a bejelentést követő naptól, amennyiben a lemondás reggel 8:45-ig megtörténik a lemondani kívánt nap előtti napon reggel 8:00-8:45 óra között.
 
Jelentkezési feltétel: általános iskola tanulója legyen a jelentkező és csak az 1-6. osztályt végzett diákok vehetnek részt a táborban.
A nagy érdeklődés miatt egy tanuló maximum 3 hétig vehet részt a napközis tábor programjában.
A táborban biztosított étkezés: tízórai – ebéd – uzsonna
Normál és diétás étkezés esetében napi háromszori étkezés (TEU) igénybevétele kötelező a táborban résztvevőknek, továbbá szükség szerint hideg élelem csomag is biztosított. Kivétel: a SULI-HOST Kft. az élelmiszer-biztonság miatt az egész napos hideg csomagot nem tudja biztosítani a tartósítószer-mentes (önállóan vagy bármilyen egyéb allergénnel kombinált) diéta esetén. Diabétesz esetén csak olyan szakorvosi igazolással biztosítható az egész napos hideg csomag, amelyben étkezésenként lebontva fel van tüntetve az adható szénhidrát mennyisége.
Azoknál a tanulóknál, akik a közétkeztetést nem veszik igénybe vagy a közétkeztetésben normál étkezést igényelnek, de a nyári napközis táborban diétás étkezést kérnek, szükséges a jelentkezési lap mellé a legutolsó szakorvosi igazolást csatolni, melyen szerepel a diéta pontos megnevezése és az allergén anyagok is fel vannak tüntetve. A szakorvosi igazolások alapján fogja a SULI-HOST Kft. biztosítani a diétás étkezést, azon tanulóknál, akik csak a táborban veszik igénybe a diétás étkezést.
 
Részvételi díj (Szegedi Tankerületi Központ fenntartásában működő köznevelési intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekek esetén):
Normál étkező esetében: 3.145 Ft/fő/5 nap
Diétás étkező esetében: 4.700 Ft/fő/5 nap
 
A külsős tanuló vendég részvételi díja (Ha a gyermek nem a Szegedi Tankerületi Központ fenntartásában működő köznevelési intézményben rendelkezik tanulói jogviszonnyal pl. Waldorf, SZTE Gyakorló Ált. I., Juhász Gyula Ált. I. stb.):
 
Normál (tanuló vendég) étkező esetében: 5.030 Ft/fő/5 nap
Diétás (tanuló vendég) étkező esetében: 7.520 Ft/fő/5 nap
 
Programok:
A táborban résztvevő gyerekek minden héten szerdán strandos, pénteken kisebb autóbuszos, vagy vonatos kiránduláson vesznek részt.
A tábori programokhoz mindenképpen szükséges lesz a gyermek számára összvonalas városi bérletre. !!!
A beiratkozáskor a szülők egy adatlapot kapnak (letölthető: www.agoraszeged.hu honlapról) amelyet kitöltve a tábor első napján kell a gyerekeknek magukkal hozni.
A táborban résztvevők száma hetente kb. 228 fő.
 
A tábor tervezett programja (megtekinthető: a www.agoraszeged.hu honlapon):
Hétfő: - színházi előadás az Agórában, tábori programok, csoportprogramok
Kedd: - mozi előadás az Agórában, tábori programok, csoportprogramok
Szerda: - egész napos strandolás a Partfürdőn
Csütörtök: - csoportprogramok
Péntek: - egész napos kirándulás – vonattal, busszal – Csongrád megyében
(Ópusztaszer, Makó, Hódmezővásárhely, stb.)
Csoportprogramok: kézműves foglalkozások, kisebb séták, múzeumlátogatások a városban, sportvetélkedők, Ki Mit Tud? stb.

 

Tájékoztató szülőknek 2021 évi nyári napközis tábor - Agóra

Jelentkezési lap a 2021. évi nyári táborra - Agóra

  

Az iskola neve:

SZEGEDI ALSÓVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Az intézmény oktatási azonosítója:

029642

Az iskola címe:

6725  Szeged, Dobó u. 42.

Fenntartó és működtető:

Szegedi Tankerületi Központ (6726 Szeged, Bal fasor 17-21. tel.: 62/795-242)

http://kk.gov.hu/szeged

E-mail: szeged@kk.gov.hu

Intézményvezető:

Tibai József

email: igazgato@alsovarosiiskolaszeged.hu

Intézményvezető-helyettes:

Dányi Ágnes

Feketéné Kőkuti Ildikó

telefon: 06/62/442-440

fax: 06/62/442-328

email: alsovarosi@alsovarosiiskolaszeged.hu

honlap: www.alsovarosiiskolaszeged.hu

alapítvány: Alsóvárosi Általános Iskola Alapítvány (adószám: 18456808-1-06)

elektronikus napló: klik029642001.e-kreta.hu

 

                                                

Felugrás
Template by JoomlaShine