Testnevelés 1-4.o.

Technika 4.o.

Technika 3.o.

Technika 2.o.

Technika 1.o.

Rajz és vizuális kultúra 4.o.

Rajz és vizuális kultúra 3.o.

Rajz és vizuális kultúra 2.o.

Rajz és vizuális kultúra 1.o.

Matematika 3-4.o.

Matematika 1-2.o.

Magyar nyelv és irodalom 3-4.o.

Magyar nyelv és irodalom 1-2.o.

Környezetimseret 1-4.o.

Etika 3. o.

Etika 2. o.

Etika 1. o.

Ének 4.o.

Ének 3.o.

Ének 2.o.

Ének 1.o.

Angol 4.o.