Felmentés délutáni foglalkozás alól

Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról

Nyilatkozat hit-és erkölcstan oktatásáról

Testnevelés óra alóli felmentés