1. Felvételi lehetőségek

2. Térítési díj, tandíj

3. A fenntartható nevelés

4. A nyitva tartás rendje

5. A tanulók le- és kimaradása

6. Tanórán kívüli tevékenységek

7. A hétvégi házi feladatok szabályai

8. Az iskolai osztályok száma, az egyes osztályokban tanulók létszáma

9. Mérések

10. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei