Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

Idegen nyelvi vizsgaszabályzat

Osztályozó vizsga követelményei biológia 7.o.

Osztályozó vizsga követelményei fizikából 7-8. osztály

Osztályozó vizsga követelményei földrajz 7.o.

Osztályozó vizsga követelményei földrajz 8.o.

Osztályozó vizsga követelményei kémia 7.o.

Osztályozó vizsga követelményei kémia 8.o.

Osztályozó vizsga követelményei magyar nyelv és irodalomból 5-8.o.

Osztályozó vizsga matematikából 5-8.o.

Osztályozó vizsga követelményei történelemből 5-8.o.

Osztályozóvizsga követelményei 8. o. biológia